CZYM JEST PSYCHOTERAPIA

Każdy przeżywa czasami trudne momenty w swoim życiu. Każdy ma też swoje sposoby radzenia sobie z trudnościami. Zdarza się jednak, że własne sposoby przestają wystarczać, a problemy, z którymi się zmagamy, zaczynają utrudniać normalne funkcjonowanie. Warto wtedy pomyśleć o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy. Prawdopodobnie jeśli znalazłaś/eś się tutaj, Twoje problemy zaczęły Cię przerastać i szukasz pomocy psychologicznej lub psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem, w którym cele ustalane są wspólnie przez klienta i psychoterapeutę. Psychoterapia to szczególna rozmowa – gdzie jest miejsce przede wszystkim na klienta, jego problemy, emocje, myśli i pragnienia. Gdzie jest przestrzeń do rozmowy w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Gdzie nie ma ocen, krytyki, ani pośpiechu.

Aby proces ten doprowadził do pożądanej zmiany i lepszego radzenia sobie z cierpieniem, potrzebny jest aktywny udział i zaangażowanie pacjenta, dlatego decyzja o podjęciu psychoterapii musi być dobrowolna i przemyślana. Zwykle zaczyna się więc od konsultacji (1 – 2 spotkań), w trakcie których następuje wstępna orientacja dotycząca sytuacji życiowej klienta, wstępne określenie problemów oraz dobór metod pracy.

Czasami okazuje się, że nie jest konieczna psychoterapia i wystarczy kilka konsultacji, aby wrócić do równowagi czy poukładać sobie pewne sprawy. Jeśli problem jest złożony, a pacjent wyrazi swoją gotowość, podejmuje on decyzję o rozpoczęciu psychoterapii. Jej długość jest ustalana indywidualnie i zależy od specyfiki problemu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapię prowadzę w nurcie integracyjnym – oznacza to korzystanie z dorobku różnych nurtów i możliwość stosowania różnorodnych technik i metod pracy, które dostosowuję indywidualnie do problemu i osoby, która się do mnie zgłasza.